Bắt gắn baga Techkin

20,000₫

Mô tả

Bắt gắn Ghidong Techkin

Bắt vào lỗ gắn dè để chia ra 2 lỗ gắn baga

Dùng được cho baga trước và baga sau

Bình luận

Sản phẩm khác