Master link cho sên 10s

50,000₫

Mô tả

Master link cho sên 10s
Dùng trong trường hợp khẩn cấp khi bị đứt sên
Nên đem theo trong những tour dài ngày

Bình luận

Sản phẩm khác