Bộ Group Deore M610

5,800,000₫

Mô tả

Bộ Group bao gồm:

Giò dĩa FC-M610 - 170mm - 24-32-42T.

Sên HG-54.

Líp CS HG62-10. 11-36T.

Tay bấm SL M610.

Đề trước, sau FD M610.

Bộ thắng dĩa M615.

Cặp dĩa thắng RT56.

Bình luận

Sản phẩm khác