Cốt yên titanium 31.6 350mm

Hết hàng

Mô tả

Cốt yên titanium 31.6 350mm
Hàng 2nd, hơi trầy do rút ra rút vào, tặng kèm 2 ốc titan

Toàn bộ số tiền bán được sẽ được ủng hộ vào quỹ Thiện nguyện Ngọc Linh cuối năm nay


Bình luận

Sản phẩm khác