Pin xạc 18650 Ultrafire 4000 Mah 3.7v

70,000₫

Mô tả

Pin xạc 18650 Ultrafire 4000 Mah 3.7v
Có thể xạc lại 1000 lần

Bình luận

Sản phẩm khác