[ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh

14010922809 a4f2931f3c k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh4235 by zit.chao, on Flickr

add, menu nè

wán to rộng, sạch sẽ, phục vụ nhanh, tốt

14010991547 aa22c954a3 k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh321 by zit.chao, on Flickr
rau nè, hơi ít nhưng xin thêm dc

14010966340 15565c352e k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh3-2 by zit.chao, on Flickr
bạn mình ăn hủ tíu khô, khá chất lượng, trộn ngon và thấm đều

14011000287 9ae66707b0 k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh2-2 by zit.chao, on Flickr

mình ăn hủ tíu xương

14195068792 c641ff1344 k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh4-2 by zit.chao, on Flickr
tô xương nè, dc 2 cục, đói wá run tay chụp out nét mất

14010928159 957267f50d k - [ Tân Bình ] Hủ tíu Hương Quán, Hủ tíu ngon nhưng ăn xong sẽ bị xa lánh5 by zit.chao, on Flickr

có món tỏi ngâm xì dầu ngon lắm, mình ăn hơi nhìu nên bị GF xa lánh

hủ tíu xương : 30k
hủ tíu khô : 35k

nước dùng thanh, ít bôt ngọt, nêm hơi ngọt theo kiểu miền tây