[B A T Shop] Hướng dẫn sử dụng tool mở Masterlink

[B A T Shop] Hướng dẫn sử dụng tool mở Masterlink 

Masterlink là 1 mắt sên tháo lắp nhanh dành cho sên xe đạp. Rất tiện lợi để nối sên. Để tháo mở Masterlink thì các bạn có thể dùng răng, kềm, hoặc đơn giản hơn là ghé Batshop mua 1 bộ tool nhé