Adapter Ashima xài dĩa 6 ốc cho đùm centerlock

Hết hàng

Mô tả

Adapter cho đùm center lock muốn sử dụng dĩa thắng 6 ốc.

Features:
● ASHIMA CENTRA-LITE adaptor(23g)
● Converts hubs with Shimano centerlock to fit 6 bolt standard discs
● For 9mm Through Axel
Bình luận

Sản phẩm khác