Baga trước R20

Hết hàng

Mô tả

Baga trước R20
Dùng dc cho xe bánh 20 - 29 / 700C
Dùng dc cho xe không có lỗ bắt baga ( chỉ cần lỗ bắt dè trước )

Bình luận

Sản phẩm khác