Bát bắt gọng bình nước vào ống phuộc / sườn BTWIN

150,000₫

Mô tả

Bát bắt gọng bình nước vào ống phuộc / sườn BTWIN
Dùng để bắt gọng binh nước vào ông phuộc / sườn

Bình luận

Sản phẩm khác