Bộ Group Altus M370 9s

Hết hàng

Mô tả

Bộ Group bao gồm

Tay bấm SL-M370

Sang Đĩa FD-M370

Sang Líp RD-M370

Giò Dĩa FC-M371 22-32-44

Trục Giữa Shimano UN-26

Sên HG-73

Không gồm thắng dĩaBình luận

Sản phẩm khác