Bộ group Shimano XT M8000 2 x 11s

Hết hàng

Mô tả

Bộ group Shimano XT M8000 2 x 11s

Tay bấm SL-M8000
Cùi đề SL-M8000
Giò dĩa FC-M8000 38-28t
BB BB-MT800
Líp CS-M8000 11-40t ( lấy lip 42 + 150k )
Sang dĩa FD-M8025
Sên CN-HG701
Thắng dĩa BL-M8000 + BR-M8000 kèm bố tản nhiệt

Bình luận

Sản phẩm khác