Bộ group Sram GX 1x12 32/34T 11-50 kèm BB DUB170

Hết hàng

Mô tả

Bộ group Sram GX 1x12 32/34T 11-50 kèm BB DUB170
Bộ grouop bao gồm :
- Giò GX 32 hoặc 34T
- Tay bấm GX
- Sang dĩa GX
- Líp GX 11-50
- Sên 12s GX
- BB DUB170

Bình luận

Sản phẩm khác

Hết hàng
 Bộ Group Alivio M4000 9s
Hết hàng
 Bộ Group Altus M370 9s
Hết hàng
 Bộ group Deore M6000  Bộ group Deore M6000
Hết hàng
 Bộ thắng XT M8000