Bộ group Sram GX 1x12 32/34T 11-50 kèm BB DUB170

Hết hàng

Mô tả

Bộ group Sram GX 1x12 32/34T 11-50 kèm BB DUB170
Bộ grouop bao gồm :
- Giò GX 32 hoặc 34T
- Tay bấm GX
- Sang dĩa GX
- Líp GX 11-50
- Sên 12s GX
- BB DUB170

Bình luận

Sản phẩm khác