Bộ group xe đạp LTWOO A7 3x10 Giò 24/32/42T - Líp 36/42/46

1,950,000₫

Mô tả

Bộ group xe đạp LTWOO A7 3x10 Giò 24/32/42T - Líp 36/42/46

Bộ group bao gồm :
- Tay bấm sang dĩa LTWOO A7 3 tốc
- Tay bấm sang líp LTWOO 10 tốc
- Sang dĩa LTWOO A7 3 tốc
- Cùi đề sau LTWOO A7 10 tốc
- Giò dĩa IFX 24/32/42T trục rỗng / Có BB kèm theo
- Sên ZSC 116 mắt - 10 tốc
- Líp Sunshine tùy chọn 11-36 / 11-42 / 11-46


 

 

Bình luận

Sản phẩm khác