Bộ lót thay thế cho nón bảo hiểm xe đạp

50,000₫

Mô tả

Bộ lót thay thế cho nón bảo hiểm xe đạp
1 bộ gồm 18 miếng dán và 9 miếng lót
Dùng để thay thế cho các miếng lót trong nón bảo hiểm xe đạp

Bình luận

Sản phẩm khác