BỘT NĂNG LƯỢNG GU ROCTANE ENERGY DRINK MIX - Vị Trái cây nhiệt đới

95,000₫

Mô tả

Bột năng lượng GU Roctane Energy Drink Mix được chế tạo với công thức đặc biệt dành cho các hoạt động thể thao cường độ cao và liên tục: ultra-marathon, triathlon, trail running,…(kéo dài trên 4 tiếng)

MADE IN USA

Bình luận

Sản phẩm khác