BỘT NĂNG LƯỢNG GU ROCTANE ENERGY DRINK MIX - Vị Trái cây nhiệt đới

Hết hàng

Mô tả

Bột năng lượng GU Roctane Energy Drink Mix được chế tạo với công thức đặc biệt dành cho các hoạt động thể thao cường độ cao và liên tục: ultra-marathon, triathlon, trail running,…(kéo dài trên 4 tiếng)

MADE IN USA

Bình luận

Sản phẩm khác