Dây dán Velcro 15/25/35/40/60/80/100 cm

5,000₫

Mô tả

Dây dán Velcro 15/25/35/40/60/80/100 cm
Dùng để ràng gì thì ràng

Loại 2cm x 15cm : 5k
Loại 2cm x 25cm : 10k
Loại 2cm x 35cm : 12k
Loại 3cm x 40cm : 15k
Loại 3.8 x 60cm : 20k
Loại 3.8 x 80cm : 25k
Loại 5cm x 100cm : 35k

Bình luận

Sản phẩm khác