Dè chắn bùn trước và sau cho xe MTB Flinger DEF02F

Hết hàng

Mô tả

Dè chắn bùn trước và sau cho xe MTB Flinger
Trọng lượng nhẹ : 93 gram/ bộ
Gắn được cho tất cả các loại xe từ 24-29 inch

Bình luận

Sản phẩm khác