Đùm xe đạp Koozer XM490 QR 100 / 135 32 căm

Hết hàng

Mô tả

Đùm xe đạp Koozer XM490 QR 100 / 135 32 căm
Đùm trước 5 x 100 / Đùm sau 5 x 135 chuẩn Quick Release
Cối HG cho líp 8/9/10/11 s và XD cho líp 12s
 

Bình luận

Sản phẩm khác