Ghidong titanium FT16

1,750,000₫

Mô tả

Ghidong titanium FT16
Chất liệu : Titanium 3Al 2.5V
Trọng lượng : 190 - 220gram
Đường kình potang : 25.4 / 31.8
Độ dài : 580 - 720

Đường kính 25.4
Dài 580 - 680 : 1tr750
Dài 680 - 720 : 1tr850

Đường kính 31.8
Dài 580 - 680 : 2tr150
Dài 680 - 720 : 2tr250

Bình luận

Sản phẩm khác