Khóa cốt yên titan có lỗ bắt baga

0₫650,000₫

Mô tả

Khóa cốt yên titan có lỗ bắt baga
Chất liệu : Titanium 3V / 3.5Al
Kích thước : 31.8 / 34.9mm
Trọng lượng : 31-35gram
Có lỗ để bắt baga

Bình luận

Sản phẩm khác