Líp Xe Đạp MTB ZTTO ULT 12speed 9-50 XD

Hết hàng

Mô tả

Líp Xe Đạp MTB ZTTO ULT 12speed 9-50 XD

Tỷ số truyền: 9-11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50T
Trọng lượng: 327gram

Tương thích với cối XD

Bình luận

Sản phẩm khác