Nắp chụp potăng titanium

Hết hàng

Mô tả

Nắp chụp potăng titanium
Chất liệu : Titanium 3Al-2.5V
Đường kinh : 30mm
Trọng lượng : 16 gram
Có 2 loại nắp phằng và nắp lồi

Bình luận

Sản phẩm khác