Ốc sang dĩa trước và cùi đề sau titanium Risk M4 x 20mm

Hết hàng

Mô tả

Ốc sang dĩa trước và cùi đề sau titanium Risk M4 x 20mm
Chất liệu : Titanium TC4

Trọng lượng : 1.13gram
Màu : Vàng / 7 màu / Đen / Titan
1 hộp gồm  ốc M4 x 20 và 3 ốc M4 x 13.5 

Bình luận

Sản phẩm khác