Phuộc titan 29 inch custom

7,500,000₫

Mô tả

Phuộc titan 29 inch custom
Chất liệu : Titanium 3.5 Al 2.5V
Trọng lượng : 710gram
Hàng được đặt làm custom theo yêu cầu :

- Phuộc 29 inch
- Cổ phuộc suôn giúp hấp thu lực
- Có thắng dĩa và thắng V
- Có lỗ bắt baga trước
- Có lỗ bắt dè
- Bát gắn thắng V có thể tháo rời

Hàng đặt làm 30-40 ngày kể từ ngày đặt làm

Bình luận

Sản phẩm khác