Phuộc titanium 26 inch custom

7,100,000₫

Mô tả

Phuộc titan 26 inch custom
Chất liệu : Titanium 3.5 Al 2.5V
Trọng lượng : 650gram

Hàng được đặt làm custom theo yêu cầu :
- Phuộc 26 inch
- Cổ phuộc suôn giúp hấp thu lực
- Có thắng dĩa và thắng V
- Có lỗ bắt baga trước
- Có lỗ bắt dè
- Bát gắn thắng V có thể tháo rời
- Có lỗ gắn gọng bình nước 2 bên

Hàng đặt làm 30-40 ngày kể từ ngày đặt làm

Bình luận

Sản phẩm khác