Xi đánh yên Brooks 40 gram

Hết hàng

Mô tả

Trọng lượng : 40 gram
Dùng bảo dưỡng yên Brooks
Giúp quá trình vô form nhanh hơn đối với yên mới
Ngoài ra có có tác dụng kháng nước.
Sữ dụng mỗi 3- 6 tháng 1 lần

http://www.brooksengland.com/en_us/proofide-40g-tin.html

Bình luận

Sản phẩm khác