Hết hàng
 Bộ thắng shimano SLX M7000  Bộ thắng shimano SLX M7000
Hết hàng
 Bộ thắng XT M8000
Hết hàng
 Tay thắng Tektro RL340  Tay thắng Tektro RL340