Bạc đạn chén cổ xe đạp Risk 41 / 41.8 / 47 / 49 / 51 / 52mm

SKU: R230
Thương hiệu: Risk
50,000₫

Mô tả

Bạc đạn chén cổ xe đạp Risk 41 / 41.8 / 47 / 49 / 51 / 52mm

Chất liệu : Vòng thép / Bi thép
Kích thước :

Ngoài 41mm - trong 30mm 
Ngoài 41.8mm - trong 30mm
Ngoài 47mm - trong 34.5 mm
Ngoài 49mm - trong 38mm
Ngoài 52mm - trong 41mm
 

Bình luận

Sản phẩm khác