Bát cố định xe đạp trên xe hơi MT021

Hết hàng

Mô tả

Bát cố định xe đạp trên xe hơi
Bát cố định xe đạp, dùng để vận chuyển xe đạp trên xe hơi / bán tải
Dùng cho các xe có đùm trước 9 x100 ( ti Quick Release nhỏ )

Bình luận

Sản phẩm khác