Bộ cờ lê lực MXita 18 chức năng 2-24Nm

SKU: T063
Thương hiệu: Khác
1,150,000₫

Mô tả

Bộ cờ lê lực MXita 18 chức năng 2-24Nm

1 bộ gồm 1 cờ lê lực và 18 đầu tool
Chỉnh được từ 2Nm đến 24Nm
Có chế độ khóa

Bình luận

Sản phẩm khác