Bộ Đùm Xe Đạp Koozer XM490Pro Boost 15x110 / 12x148 28 / 32 căm cối HG / XD / MS

SKU: 49PB28HG
Thương hiệu: Khác
1,950,000₫

Mô tả

Bộ Đùm Xe Đạp Koozer XM490Pro Boost 15x110 / 12x148 28 / 32 căm cối HG / XD / MS

Bình luận

Sản phẩm khác