Bố thắng dĩa xe đạp ceramic tản nhiệt Toopre cho thắng Shimano

SKU: TL01S
Thương hiệu: Khác
190,000₫

Mô tả

Bố thắng dĩa xe đạp ceramic tản nhiệt Toopre

Loại bố : semi-metallic
Lá bố có các lá nhôm giúp tăng hiệu quả tản nhiệt

Mã TL01S : Dùng cho các dòng thắng BR-M8110 / BR-M7110 / BR-R9170-F / BR-R9170-R / BR-R8070-F / BR-R8070-R / BR-R7070-F / BR-R7070-R /  BR-4770-F /  BR-4770-R /  BR-RS805-F /  BR-RS805-R /  BR-RS505-F /  BR-RS505-R /  BR-RS405-F /  BR-RS405-R /  BR-RS305-F /  BR-RS305-R /  BR-U5000-F / BR-U5000-R / BR-RX810-F / BR-RX810-R / BR-RX400-F / BR-RX400-R.

Mã TL02S : Dùng cho các dòng thắng BR-M9000 / BR-M9020 / BR-M987 / BR-M985/ BR-M8100 / BR-M8000 / BR-M785 / BR-M7100 / BR-M7000 / BR-M675 / BR-M666 / BR-M6100 / BR-M6000 / BR-M615 / BR-S700 / BR-RS785 / BR-R785.

Mã TL03S : Dùng cho các dòng thắng NUTT

Mã TL04S: Dùng cho các dòng thắng BR-M8020 / BR-M820 / BR-M640

Mã TL05S : Dùng cho các dòng thắng  Shiman M9120 / M8120 / M7120

Bình luận

Sản phẩm khác