Bố thắng dĩa xe đạp EZMTB cho thắng Avid / SRAM

SKU: EZA
Thương hiệu: Khác
80,000₫

Mô tả

Bố thắng dĩa xe đạp EZMTB cho thắng Avid / SRAM

Loại bố : Semi Metallic
Sử dụng cho các dòng thắng : Avid E1 / E3/ E4 / E5 / E7 / E9 / DB1 / DB3 / DB5 / CR / ER / XX/ XO / LevelT

Bình luận

Sản phẩm khác