Bố thắng dĩa xe đạp EZMTB Metal cho thắng Magura MT5 / MT7

SKU: EMT5
Thương hiệu: Khác
150,000₫

Mô tả

Bố thắng dĩa xe đạp EZMTB Metal cho thắng Magura MT5 / MT7

1 bộ gồm 4 lá bố thắng, sử dụng cho 1 thắng Magura dòng 4 pis như MT5 / MT7
Chất liệu: Metal 

Bình luận

Sản phẩm khác