Bộ vỏ + ruột dây đề / Dây thắng TRLREQ

SKU: TWSY
Thương hiệu: Khác
140,000₫

Mô tả

Bộ vỏ + ruột dây đề / Dây thắng TRLREQ

Bộ dây thắng gồm :
- 2.5m vỏ dây thắng
- 2 ruột dây thắng ( Hỗ trợ thắng Road và MTB )
- 6 chụp vỏ dây ( Nhựa )
- 2 chụp ruột dây ( Nhôm )
- 2 vòng giữ dây ( Nhựa )

Bộ dây đề gồm :
- 2m vỏ dây đề
- 2 ruột dây đề 
- 6 chụp vỏ dây ( Nhựa )
- 2 chụp ruột dây ( Nhôm )
- 2 vòng giữ dây ( Nhựa )

Bình luận

Sản phẩm khác