Cốt yên titan FT14

1,550,000₫

Mô tả

Cốt yên titan FT14
Chất liệu : Titanium 3Al-2.5V
Trọng lượng : 220- 238gram
Đường kính ống : 27.2 x 350 30.9 x 350 31.8 x 350

Bình luận

Sản phẩm khác