Miếng dán keo 2 mặt Gopro 4x5cm

5,000₫

Mô tả

Miếng dán keo 2 mặt 4x5cm

Dùng để lót đế bát bắt đèn / đồng hồ / Gopro

Bình luận

Sản phẩm khác