Miếng đệm chuyển pedal can thành pedal flat Shimano SM-PD22

75,000₫

Mô tả

Miếng đệm chuyển pedal can thành pedal flat Shimano SM-PD22
Kích thước : Dài 90 x 55mm
Sử dụng với pedal khóa SPD Shimano
Made in Malaysia

Giá trên là của 1 cặp

Bình luận

Sản phẩm khác