Huế - Cơm hến / Bún hến

Cơm hến / Bún hến - có thể bắt gặp ở bất kì nơi đâu của Huế, đồng giá 10k

DSC05696 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05697 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05699 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05700 by Nam Nguyen, on Flickr

Bún hến, cũng 10k

DSC05698 by Nam Nguyen, on Flickr