Huế - Quán bún bò bà Tuyết - 47 Nguyễn Công TRứ

Quán bún bò bà Tuyết - 47 Nguyễn Công TRứ

DSC05614 by Nam Nguyen, on Flickr

Có 2 quán là quán bà Mỹ và quán bà Tuyết. Lần trước mình ăn quán bà Mỹ rồi nên lần này ăn quán bà Tuyết.

DSC05613 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05612 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán bà Tuyết rộng hơn, đông hơn, bún cũng ngon hơn bị cái nhìn hơi dơ.

DSC05615 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô to đùng có giò, mọc, chả cua, thịt nạm, bò tái có 30k. Nước lèo thanh mà ngọt xương. Mới húp 1 tô nước hến mà qua đây húp cạn tô này lun

DSC05616 by Nam Nguyen, on Flick