Vòng chêm líp xe đạp

SKU: W040
Thương hiệu: Khác
20,000₫

Mô tả

Vòng chêm líp xe đạp

Dùng để chêm líp xe đạp, sử dụng cho các líp 7 8 9 10 khi đi cối đùm 11s

Bình luận

Sản phẩm khác