Xe đạp đi chợ WindSpeed LongRider III - Group Deore M6100 2x12

SKU: XR24
Thương hiệu: Khác
9,500,000₫

Mô tả

Xe đạp đi chợ WindSpeed LongRider III - Group Deore M6100 2x12

Cấu hình :
- Sườn WindSpeed LongRider III
- Group Deore M6100 2x12
- Niềng Misite / Đùm ZTTO P3 / Căm Swilow / Vỏ Michelin Country Rock 27.5 1.75
- Dè trước sau + Chống giữa
- Baga sau BRack R1
- Baga trước BRack F4 + Rổ đi chợ
- Ghidong cánh bướm

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác