Xe đạp gravel LKLM 318 group Sensah SRX Pro 1x11

SKU: XR46
Thương hiệu: Khác
9,500,000₫

Mô tả

Xe đạp gravel LKLM 318 group Sensah SRX Pro 1x11

Cấu hình :
- Sườn LKLM 318
- Group Sensah SRX Pro / Giò Fovno Phantom / Líp Promend / Sên KMC X11
- Thắng xi ba chao cùi bắp do thắng chưa về kịp 🙁
- Niềng Misite / Căm Swillow / Đùm Novatec / Vỏ Michelin Country Rock 27.5 1.75
- Dè trước và sau
- Baga BRack R1
- Yên Gyes GS17

d

Bình luận

Sản phẩm khác