Xe touring Surly Long Haul Trucker

25,300,000₫

Mô tả

Xe touring Surly Long Haul Trucker

Cấu hình : Group Alivio, niềng Alexrim Đùm Novatec, yên Brooks. Tất cả các cấu hình đều có thể thay đổi theo yêu cầu

Bình luận

Sản phẩm khác